JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Všeobecné informácie, solárne systémy, slnečné kolektory

Priemerná ročná hodnota dopadajúceho slnečného žiarenia.

mapa_slnko.jpg

Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na 1 m2 na Slovensku v priemere sa pohybuje medzi 3278 - 3752 Wh/m2/deň. Najviac slnečného žiarenia je v mesiaci júl a najmenej je v mesiaci december.

Termické solárne systémy

Termické solárne systémy sú zariadenia, ktoré využívajú tepelnú energiu slnečného svitu na doohrev úžitkovej vody a na prikurovanie - temperovanie.

Solárne kolektory - štatistické údaje

V Rakúsku využívalo slnečné kolektory v r. 2002 cca 160 tisíc domácností. Prakticky každý ôsmy rodinný dom mal namontovaný solárny systém. V roku 2002 dosiahla celková plocha tu namontovaných slnečných kolektorov (bez bazénových absorbérov) 2 mil. m2.

Na Slovensku, ktoré sa veľkosťou a podnebím príliš nelíši od Rakúska, sa odhaduje celková plocha pracujúcich kolektorov na 50 tis. m2.

Solárne systémy - výhody

  • väčšia nezávislosť od monopolných dodávateľov energií,
  • vysoká spoľahlivosť a komfort počas prevádzky (bez nárokov na údržbu a obsluhu),
  • konštantná cena tepla bez ohľadu na vývoj trhových cien iných energetických zdrojov.

Ponúkame solárne zostavy firmy:

  • WATT

Solárne systémy - dotácia

Štátne dotácie na solárne kolektory sa zatiaľ neposkytujú. Informácie iných predajcov o jej poskytovaní sú nepravdivé.

Informácie o šttátnej dotácii

Solárne kolektory - výhody používania

Solárne kolektory poskytujú väčšiu nezávislosť od monopolných dodávateľov energií, vysokú spoľahlivosť a komfort počas prevádzky (bez nárokov na údržbu a obsluhu).

Solárne kolektory si prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia. V budúcnosti môže byť jednoduchou montážou pridaných viac solárnych panelov k už existujúcemu systému.

Solárne kolektory neznečisťujú vzduch uvoľňovaním oxidu uhličitého, dusnatého či sírneho do atmosféry.

Ďalšou výhodou je konštantná cena tepla bez ohľadu na vývoj trhových cien iných energetických zdrojov.

Solárne kolektory - spôsob využitia

Solárne kolektory -príprava teplej úžitkovej vody

Solárne kolektory môžu ekonomicky prijateľným spôsobom v ročnom priemere ušetriť 60% až 70 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Podiel solárnej energie samozrejme možno aj zvýšiť, ale potom investičné náklady na jednotku získaného tepla rastú exponenciálnym spôsobom. Solárne kolektory na prípravu teplej úžitkovej vody je možné výhodne využívať všade tam, kde veľká spotreba teplej vody, ako napríklad v zariadeniach cestovného ruchu, v práčovniach, v čistiarňach, na poľnohospodárskych farmách a pod.

Solárne kolektory - prikurovanie budov

Je nutné zdôrazniť, že ekonomicky zmysluplne nie je možné solárnym zariadením zabezpečiť 100 % pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie (aspoň nie štandardne postaveného v zmysle súčasne platných noriem a predpisov na tepelné straty). Veľkosť kolektorového poľa, a teda aj jeho výkon, však v tomto prípade je podstatne väčší.

Solárne prikurovanie môže kryť približne 15 až 30 % ročných energetických potrieb dobre izolovanej budovy s nízkoteplotným vykurovacím systémom ( podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie).

Solárne prikurovanie má pozitívny vplyv na nízkoteplotný vykurovací systém podlahového alebo stenového kúrenia. Keďže teplota na spiatočke zo stenového alebo podlahového vykurovacieho systému sa pohybuje okolo 25°C až 30°C, solárne kolektory tak môžu v zimnom období pracovať pri nižších stredných teplotách a menších tepelných stratách a efektívnejšie využívať aj nízke intenzity slnečného žiarenia.

Solárne kolektory - ohrev vody v bazénoch

Pri využívaní solárnej energie sa stretávame s istým energetickým paradoxom. Najmenšia intenzita slnečného žiarenia nastáva v zimnom období, v čase - kedy potrebujeme najviac tepla, v letnom období je tomu presne naopak. Využitie tohto tepla sa najčastejšie rieši ohrevom vody v bazénoch. Slnečné kolektory výrazne zvýšia teplotu vody a predĺžia dĺžku kúpacej sezóny.

solarne kolektory a bazén

Na ohrev vonkajších nekrytých bazénov je potrebné inštalovať solárne kolektory s plochou rovnajúcou sa približne polovici plochy bazénu. V prípade interiérových bazénov sa plocha kolektorov rovná 80 až 100 % plochy hladiny.

Solárne kolektory - priemyselné teplo

V priemysle sa solárne kolektory využívajú hlavne v oblastiach, kde sa pracuje s teplom do 100 °C, ako napríklad pivovary, konzervárne, cukrovary a podobne.

V najbližších rokoch sa dá očakávať rast jeho významu v oblastiach solárneho chladenia a odsoľovania morskej vody.

Solárne kolektory sa delia na viacero typov. Na základe technického prevedenia rozoznávame ploché kolektory a vákuové solárne kolektory .Veľmi dôležitý je výber vhodného typu kolektora projektantom podľa daného účelu (príprava TÚV, prikurovanie budov, ohrev vody v bazénoch, priemyselné teplo a chladenie).

Neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky