JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Štátna dotácia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavila projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého sú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.

O podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať.


AKÉ ZARIADENIA SÚ PODPOROVANÉ?

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Najbližšie 4. kolo bude určené pre celé Slovensko. Zameria sa len na fotovoltické panely. O poukážky bude možné požiadať v pondelok 21. 11. 2016 od 12.00 hod.

Pripravované 5. kolo projektu bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre mimobratislavské regióny. Vyhlásené bude v utorok 29. 11. 2016 o 12.00 hod. s plánovaným rozpočtom 4 mil. €.

Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku 2017.

Zdroj : http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/2411/


Akturálne informácie o dotáciách sa dozviete na stránkach SIEA.

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky