JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Solárne systémy, slnečné kolektory, solárne zostavy

Solárne kolektory - princíp získavania tepelnej energie

Kolektory zachytávajú slnečné žiarenie absorbérom umiestneným pod sklenou plochou alebo vo vákuových rúrkach a tým pohlcujú maximálne množstvo dopadajúcej energie a účinne zohrievajú pretekajúcu solárnu kvapalinu. Získané teplo následne zohrieva pitnú alebo vykurovaciu vodu.

Solárne kolektory môžu byť inštalované :
  • na zemi (oceľová roznášacia konštrukcia na betónových kockách),
  • na rovnej streche (oceľová roznášacia konštrukcia na betónových kockách),
  • na šikmej streche (hliníková roznášacia konštrukcia na montážnych hákoch),
  • integráciou do šikmej strechy (len ploché kolektory).

Optimálnym riešením pre celoročnú prevádzku je inštalovať solárne panely na plochu orientovanú na juh, so sklonom 45° a čo najbližšie k zásobníku vody.

Solárne kolektory - výhody používania

Slnečné kolektory poskytujú väčšiu nezávislosť od monopolných dodávateľov energií, vysokú spoľahlivosť a komfort počas prevádzky (bez nárokov na údržbu a obsluhu).

Tieto alternatívne zdroje energie si nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu a vydržia desaťročia. V budúcnosti môže byť jednoduchou montážou pridaných viac solárnych panelov k už existujúcemu solárnemu systému.

Tiež neznečisťujú vzduch uvoľňovaním oxidu uhličitého, dusnatého či sírneho do atmosféry.

Ich výhodou je tiež konštantná cena tepla bez ohľadu na vývoj trhových cien iných energetických zdrojov.

Slnečné kolektory - spôsob využitia

Veľmi dôležitý je výber vhodného typu soláru projektantom podľa daného účelu (príprava TÚV, prikurovanie budov, ohrev vody v bazénoch, priemyselné teplo a chladenie).

Slnečné kolektory -príprava teplej úžitkovej vody

Slnečné kolektory môžu ekonomicky prijateľným spôsobom v ročnom priemere ušetriť 60% až 70 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Podiel solárnej energie samozrejme možno aj zvýšiť, ale potom investičné náklady na jednotku získaného tepla rastú exponenciálnym spôsobom. Solárne kolektory na prípravu teplej úžitkovej vody je možné výhodne využívať všade tam, kde veľká spotreba teplej vody, ako napríklad v zariadeniach cestovného ruchu, v práčovniach, v čistiarňach, na poľnohospodárskych farmách a pod.

Slnečné kolektory - ohrev vody v bazénoch

Pri využívaní solárnej energie sa stretávame s istým energetickým paradoxom. Najmenšia intenzita slnečného žiarenia nastáva v zimnom období, v čase - kedy potrebujeme najviac tepla, v letnom období je tomu presne naopak. Využitie tohto tepla sa najčastejšie rieši ohrevom vody v bazénoch. Slnečné kolektory výrazne zvýšia teplotu vody a predĺžia dĺžku kúpacej sezóny.

solarne kolektory a bazén

Na ohrev vonkajších nekrytých bazénov je potrebné inštalovať solárne kolektory s plochou rovnajúcou sa približne polovici plochy bazénu. V prípade interiérových bazénov sa plocha kolektorov rovná 80 až 100 % plochy hladiny.

Slnečné kolektory - priemyselné teplo

V priemysle sa solárne kolektory využívajú hlavne v oblastiach, kde sa pracuje s teplom do 100 °C, ako napríklad pivovary, konzervárne, cukrovary a podobne.

V najbližších rokoch sa dá očakávať rast jeho významu v oblastiach solárneho chladenia a odsoľovania morskej vody.

Slnečné kolektory - návratnosť investície a životnosť solárneho systému

Počiatočné investície do solárneho systému sa môžu zdať vysoké,no ak si spočítame, že priemerná doba návratnosti je cca 9 rokov a praxou potvrdená životnosť solárneho systému 25 až 30 rokov, získame tým teplú vodu na ďalších 16 až 21 rokov s minimálnymi nákladmi.

Nevyhnutná údržba závisí na použitom systéme. Skúsenosti ukazujú, že jeden až dvakrát do roka by mal byť skontrolovaný stav a tlak kvapaliny v okruhu. V prípade, že došlo k varu, kvapalina by mala byť vymenená, pretože mohlo pri tom dôjsť k jej znehodnoteniu.

Správny návrh solárneho systému závisí od množstva faktorov, ktoré ovplyvňujú nielen počet kolektorov, ale aj cenu investície. Solárny systém Vám vieme navrhnúť. Neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky