JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Repasie a predaj priemyselných armatúr

Cena za repasiu priemyselných armatúr

Repasovaná priemyselná armatúra (PA) je o 60% lacnejšia ako nová PA, záruka je ako na novú pri dodržaní STN 134309-1, 2, 3, 4 o PVP noriem a prevádzke. Ak pracovník schváli cenovú ponuku na opravu, alebo odstránenie závad odborným pracovníkom, sme schopní prísť odmontovať PA a dočasne zapožičať náhradnú na dobu potrebnú na opravu PA. Atest-protokol na PVP sú dodané v súlade s STN 134309-1, 2, 3, 4.

Robíme repasie (opravy) a predaj za bezkonkurenčné ceny

 • poistných ventilov pružinových uzatváracích armatúr
 • šupatiek
 • spätných klapiek
 • redukčných ventilov
 • vodoznakov
 • uzatváracích a regulačných ventilov
 • odvádzačov kondenzátu CNU
 • elektroventilov (spodná časť)
 • ostatných armatúr s médiom para, voda, kondenzát, plyn, vzduch

Postup pri repasii armatúry

 • vyčistenie armatúry - opieskovanie
 • výmena poškodených dielov
 • zabrúsenie sediel diamantom
 • zabrúsenie brusivom a pastou
 • kompletáž armatúry
 • zakonzervovanie armatúry
 • náter armatúry
 • preskúšanie vzduchom 10 x 2"
 • nastavenie na požad. O.P.
 • vystavenie atestu na PVP
 • zablombovanie a štítok PVP

Regulátor výstupného tlaku pred a po repasii

regul1.jpg regul2.jpg

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky