JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Vysokotlakové pieskovanie predmetov


Z časových dôvodov momentálne neprijímame ďalšie objednávky. Ďakujeme za pochopenie.


Otryskávanie ( pieskovanie )

Otryskávanie je proces efektívneho odstraňovania nečistôt z povrchu kovových i nekovových predmetov nanesením vrstvy piesku na materiál pod silným prúdom stlačeného vzduchu. Použitie tejto technológie umožňuje očistenie predmetov, ktoré sú citlivé na teplo bez toho, aby došlo k deformácii čisteného predmetu a tým i jeho znehodnoteniu.

Pieskovanie má veľmi dôležitý vplyv na priľnavosť ochrannej vrstvy a tým aj nepriamo na jej životnosť.

Otryskávanie poskytované JM KTN - servis

Otryskávame oceľové predmety o rozmeroch 600x600x600 mm. K tejto činnosti využívame injektorovú a tlakovú otryskávaciu kabínu Baron 1000 l. V tejto dobe sme zakúpili nový kompresor ATLAS COPCO, čo umožňuje rýchlejšie a kvalitnejšie otryskanie povrchu. Následne vykonávame požadované nátery.

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky