Hydraulické vyregulovanie ÚK - JM KTN-servis
JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Hydraulické vyregulovanie ÚK

Vyregulovanie vykurovacej sústavy je dôležitou súčasťou komplexnej obnovy staršieho obytného domu. Správne vyregulovanie môže znížiť náklady na kúrenie až o 20%. Samozrejme, závisí to od tepelno-technických vlastností objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania.

Cieľom hydraulického vyregulovania je dosiahnuť tepelnú pohodu pri čo najnižších nákladoch na energiu. Človek teda nepociťuje v miestnosti ani chlad a ani zvýšenú teplotu.

Za týmto účelom sa do sústav inštalujú termostatické ventily, na ktoré je možné namontovať termostatickú hlavicu a regulovať tak prietok cez ventil v závislosti od teploty vzduchu v jej okolí. Práve správne prerozdelenie prietoku medzi jednotlivými vykurovacími telesami skvalitní rozdelenie tepla medzi jednotlivé byty a izby v bytovom dome.

Vyregulovaním sa vlastne odstráni problém prehrievania či naopak nedokurovania miestností. Do domu sa dostáva potom len toľko tepla, koľko objekt potrebuje.

Kvalitu technického riešenia neurčuje množstvo inštalovaných armatúr, ale ich kvalita a zmysluplná inštalácia.

Sústava sa stáva hydraulicky vyregulovanou až správnym nastavením požadovaných hodnôt v reálnej praxi. V opačnom prípade je k dispozícii relatívne drahý technický systém, ktorý nedostane šancu pracovať efektívne, čo v praxi znamená zvýšené prevádzkové náklady.

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky