JM
Jozef Moravec
ktn - servis
veľkoobchod
maloobchod

Aké sú výhody solárnych kolektorov?

 • Využitie získanej energie po vrátení investície takmer zadarmo,
 • životnosť týchto kvalitných systémov je 25 až 30 rokov,
 • zanedbateľná údržba systému,
 • jednoduchá a rýchla montáž,
 • pri využití vákuových trubicových kolektoroch je ohrev vody možný aj počas chladnejších dní,
 • celý systém nespotrebuje viac elektriny ako bežná žiarovka,
 • vysokopriepustné solárne sklo odolné voči krupobitiu,
 • jedinečný systém vetrania,
 • možnosť uchytenia na šikmú i rovnú strechu,
 • ploché kolektory - tinoxová vrstva,
 • vysokovýkonná vrstva medeného absorbéra,
 • vákuové trubicové kolektory - perfektná izolácia vďaka dvojstennému sklu rúrky, medzi kt. je vákuum,
 • vákuové trubicové kolektory - CPC parabolické zrkadlo,
 • vákuové trubicové kolektory - jednoduchá výmena poškodenej trubice,
 • certifikáty TSU Piešťany,DIN CERTCO Solar Keymark, EN 12975.

Ako si vybrať kvalitný solárny systém?

Solárny systém je tak spoľahlivý, ako je spoľahlivá jeho najmenej kvalitná časť. V niektorých prípadoch je to, žiaľ, práve solárny kolektor.

Najdôležitejším komponentom slnečného kolektora je absorbér, ktorý pohlcuje slnečné žiarenie,mení ho na teplo a následne odovzdáva médiu (solárna kvapalina). Pri lacných plochých kolektoroch sa na plechu nachádza čierna farba, ktorá absorbuje slnečné žiarenie. Kvalitnejšie kolektory majú na absorbéry tinoxovú vrstvu, ktorá ma schopnosť premeniť energiu žiarenia až na 95 % oproti pôvodnému povrchu (hliník). Kvalitné ploché solárne kolektory musia mať hrúbku skla minimálne 4 mm. Trubicové kolektory sú odolnejšie, výhodou pri poškodení je jednoduchá výmena trubice.

Pri výbere vhodnej solárnej zostavy je potrebné tiež brať do úvahy, či má vybraný kolektor certifikáty, ktoré sú potrebné aj pri uplatnení štátnej dotácie. Každý kvalitný kolektor by mal mať európsku značku kvality SOLAR KEYMARK, ktorá je zárukou investície do kvalitného a odskúšaného produktu. Zoznam certifikovaných výrobkov je uvedený na stránke: www.estif.org/solarkeymark/.

Ako efektívne využiť slnečnú energiu?

Slnečné žiarenie je nevyčerpateľným a takmer všade dostupným zdrojom energie. V súčasnosti sa dostáva do popredia práve solárny ohrev teplej vody, vykurovanie obytného domu či výroba elektriky pomocou slnka.

Množstvo zohriatej vody závisí hlavne od druhu a aj počtu solárnych kolektorov. Dôležité je však myslieť aj na ich umiestnenie a polohovanie. Optimálnym riešením pre celoročnú prevádzku je inštalovať solárne kolektory na plochu orientovanú na juh, so sklonom 45° a čo najbližšie k zásobníku vody. Ak je orientácia strechy či jej sklon nevhodný pre montáž panelov, využíva sa na inštaláciu oceľová roznášacia konštrukcia na betónových kockách. Slnečným zariadením,ktoré mení energiu slnečného žiarenia pomocou slnečných kolektorov, výmenníka tepla, akumulačného zásobníka, čerpadla, potrubných rozvodov, armatúr a regulačnej techniky, môžeme získať za rok asi 70 % potrebnej energie na ohrev pitnej vody . Priemerný systém v prevádzke ohreje vodu na teplotu až 80 ºC v letných mesiacoch . Závisí to od počtu slnečných kolektorov v systéme a množstva vody potrebnej na ohriatie.

Výška dosiahnutých úspor značne závisí od systému ohrevu vody či vykurovania, s ktorým solárny systém porovnávame. Vo všeobecnosti môžeme so solárnym systémom ušetriť:

 • 50 až 75 % nákladov v prípade prírpavy teplej vody;
 • do 30 % nákladov v prípade podpory vykurovania;
 • 80 až 100 % nákladov v prípade ohrevu vody v bazéne.

Jozef Moravec ktn - servis

Mapa stránky